โต๊ะโรงอาหาร

รับผลิต ชุดโต๊ะโรงอาหาร

หน้าไม้เต็ง ไม้ยางพารา ไม้ระแนง ไม้อัดยาง ไม้หน้าขาว

โครงขาเหล็ก ทุกชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

T.061-212-4389 , T.09-5364-3134

 

 

 

 

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว  พร้อมม้านั่งคู่
ขาตายโครงพ่นสีดำ เหล็กเหลี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา 2,300 บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา 2,800 บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา 3,300 บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา 2,500 บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา 3,300 บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา 3,600 บาท
 
 
 
 
ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้ยางพารา
 โครงพ่นสีดำ ม้านั่งคู่  

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm. ราคา  3,190  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm. ราคา  3,790  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm. ราคา  4,290  บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm. ราคา  3,690  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm. ราคา  4,590  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm. ราคา  5,290  บาท
 
 
ชุดโต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหน้า 4 นิ้ว พร้อมม้านั่งคู่

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  3,190  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  3,790  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  4,290  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  3,690  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  4,590  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  5,290  บาท
 
 
 
 
ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้เต็ง ขาไข้ว ม้านั่งคู่

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  6,000  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  6,490  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  7,000  บาท

ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  6,490  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  6,990  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  7,490  บาท
 
 
 
 
 

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว ขาเหล็กกลม
พร้อมม้านั่งคู่


ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา 4,500 บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา 4,700 บาท

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา 4,700 บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา 5,050 บาท

 

 

 

 

   ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา ขากลม    
พร้อมม้านั่งคู่

ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  4,900  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  5,100  บาท

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  5,100  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  5,450  บาท
 

 

 

 
ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว ขาตัวไอ
โครงพ่นสีดำ ม้านั่งไม้ระแนงคู่

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  2,890  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  3,390  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  3,990  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  3,190  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  3,990  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  4,890  บาท
 
 
 
 
 
ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว
ขาพับ โครงชุบโครมเมียม

ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  2,300  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  2,890  บาท
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  3,390  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  2,590  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  3,390  บาท
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  3,690  บาท