โต๊ะคาเฟ่

                 DT 176 ขาโต๊ะเหล็กกล่อง 4 แฉก ชุบเงา
DT 177 ขาโต๊ะเหล็กกล่อง 4 แฉก พ่นดำ
BQ 171 ขาโต๊ะเหล็กกล่อง 5 แฉก ชุบเงา
BQ 172 ขาโต๊ะเหล็กกล่อง 5 แฉก พ่นดำ
DT 178 ขาโต๊ะเหล็กหล่อกลมเรียบ 16 นิ้ว ชุบเงา
DT 178 ขาโต๊ะเหล็กหล่อกลมเรียบ 16 นิ้ว พ่นสี
DT 179 ขาโต๊ะเหล็กปั้มกลม 18 นิ้ว ชุบเงา ขอบยางสีดำ
DT 179 ขาโต๊ะเหล็กปั้มกลม 18 นิ้ว พ่นสี ขอบยางสีดำ
DT 180 ขาโต๊ะเหล็กหล่อสี่เหลี่ยมเป็นชั้น ขนาด 37x37 ซม. พ่นสีดำ
DT 181 ขาโต๊ะเหล็กหล่อกลมเป็นชั้น ขนาด 17 นิ้ว พ่นสีดำ


โต๊ะคาเฟ่แฉก หน้าโฟเมก้าเหลี่ยมสีขาวเงา

1. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. ราคา 950 บาท

2. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. ราคา 1,150 บาท

3. ขาดำ / ขาว ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. ราคา 650 บาท

4. ขาดำ / ขาว ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. ราคา 850 บาท



โต๊ะคาเฟ่ขาแฉก หน้าโฟเมก้ากลมสีขาวเงา

1. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 60 x 75 ซม. ราคา 1,050 บาท

2. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 75 x 75 ซม. ราคา 1,250 บาท

3. ขาดำ / ขาว ขนาด 60 x 75 ซม. ราคา 750 บาท

4. ขาดำ / ขาว ขนาด 75 x 75 ซม. ราคา 950 บาท



โต๊ะคาเฟ่ขาแชมเปญเหล็กปั้มกลม หน้าโฟเมก้าเหลี่ยมขาวเงา

1. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 60 x 75 ซม. ราคา 1,400 บาท

2. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 75 x 75 ซม. ราคา 1,600 บาท

3. ขาดำ ขนาด 60 x 75 ซม. ราคา 1,250 บาท

4. ขาดำ ขนาด 75 x 75 ซม. ราคา 1,450 บาท



โต๊ะอาหารหน้าโฟเมก้าเหลี่ยมสีขาวเงา

1. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. ราคา 1,000 บาท

2. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. ราคา 1,400 บาท

3. ขาชุบโครมเมียม ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

4. ขาดำ/ขาว ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. ราคา 800 บาท

5. ขาดำ/ขาว ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. ราคา 1,000 บาท

6 ขาดำ/ขาว ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม



โต๊ะอาหารหน้าเมลามีนเหลี่ยม ลายไม้

1. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. ราคา 1,000 บาท

2. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. ราคา 1,200 บาท

3. ขาชุบโครมเมี่ยม ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

4. ขาดำ / ขาว ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. ราคา 1,000 บาท

5. ขาดำ / ขาว ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. ราคา 1,050 บาท

6. ขาดำ / ขาว ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม



โต๊ะอาหาร หน้าโต๊ะและขาเคลือบสีขาวเงาทั้งตัว

1. ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

2. ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

3. ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม



โต๊ะอาหาร หน้าโต๊ะและขาเคลือบสีเทาเงาทั้งตัว

1. ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

2. ขนาด 75 x 75 x 75 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

3. ขนาด 90 x 90 x 75 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม