โต๊ะประชุม

 

โต๊ะประชุม รูปไข่ ไม่รวมเก้าอี้
(เลือกสีได้ตามชอบ)

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคา พิเศษ 5,000 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคา พิเศษ 5,500 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคา พิเศษ 5,900 บาทโต๊ะประชุม

ขนาด 45*120*75 cm. ราคา 1,500 บาท

ขนาด 60*80*75 cm. ราคา 1,300 บาท

ขนาด 60*120*75 cm. ราคา 1,700 บาท

ขนาด 60*150*75 cm. ราคา 2,000 บาท

ขนาด 75*150*75 cm. ราคา 2,800 บาท

ขนาด 75*180*75 cm. ราคา 3,000 บาทโต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม ขาเหล็กขาว CT-01

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 80x220x75 cm. ราคา 4,900 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 5,300 บาท

โต๊ะประชุม 9-10 ที่นั่ง 120x240x75 cm. ราคา 5,800 บาทโต๊ะประชุมทรงเรียว ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที CT-06

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. ราคา 6,600 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 7,000 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 7,200 บาทโต๊ะประชุมทรงสี่เหลี่ยม ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวไอ CT-18
(เลือกสีได้ตามชอบ)

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. ราคา 6,600 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 7,000 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 7,200 บาท  

โต๊ะประชุม วงรี CT-10
(เลือกสีได้ตามชอบ)

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก100xย180xส75 cm. ราคา พิเศษ 5,000 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคา พิเศษ 5,500 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคา พิเศษ 5,900 บาท   

โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยม CT-09
(เลือกสีได้ตามชอบ)

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคา พิเศษ 4,500 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคา พิเศษ 5,300 บาท

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคา พิเศษ 5,500 บาท   

โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า CT-08
(เลือกสีได้ตามชอบ)

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด ก90xย180xส75 cm. ราคา พิเศษ 4,900 บาท

โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด ก120xย200xส75 cm. ราคา พิเศษ 5,400 บาท

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ขนาด ก120xย240xส75 cm. ราคา พิเศษ 5,600 บาท                              

     

โต๊ะประชุม ทรงเรียวขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที CT-19

หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ก120xย300xส75 cm. ราคา 11,900 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย150xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ก120xย360xส75 cm. ราคา 12,800 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย180xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ก120xย420xส75 cm. ราคา 13,100 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 15-16 ที่นั่ง ก120xย480xส75 cm. ราคา 13,800 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm. 2 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง ก120xย560xส75 cm. ราคา 15,900 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย190xส75 cm. 3 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ก120xย630xส75 cm. ราคา 17,500 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 3 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ก120xย705xส75 cm. ราคา 18,500 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย235xส75 cm. 3 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง ก120xย780xส75 cm. ราคา 21,800 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย195xส75 cm. 4 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง ก120xย840xส75 cm. ราคา 22,000 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 4 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง ก120xย960xส75 cm. ราคา 22,500 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm. 4 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 30 ที่นั่ง ก120xย980xส75 cm. ราคา 28,700 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย196xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 32 ที่นั่ง ก120xย1,050xส75 cm. ราคา 29,500 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย210xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง ก120xย1,150xส75 cm. ราคา 30,000 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย230xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน

โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง ก120xย1,200xส75 cm. ราคา 30,500 บาท

- ประกอบด้วยโต๊ะขนาด ก120xย240xส75 cm. 5 ตัวต่อกัน                                   

         

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงรูปตัวยู
หน้าโต๊ะหนา 25 มม.

CT-221-โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง 180 x 360 x 75 cm ราคา 13,000 บาท

CT-222-โต๊ะประชุม 14-15 ที่นั่ง 240 x 480 x 75 cm ราคา 13,900 บาท

CT-223-โต๊ะประชุม 17 ที่นั่ง240 x 540 x 75 cm. ราคา 15,700 บาท

CT-223-โต๊ะประชุม 17 ที่นั่ง240 x 540 x 75 cm. ราคา 17,800 บาท

CT-225-โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง 300 x 690 x 75 cm. ราคา 19,700 บาท

CT-226-โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง 300 x 750 x 75 cm. ราคา 20,700 บาท

CT-226-โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง 300 x 750 x 75 cm. ราคา 22,800 บาท

CT-226-โต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง 300 x 750 x 75 cm. ราคา 25,700บาท

CT-229-โต๊ะประชุม 30-31 ที่นั่ง 400 x 940 x 75 cm. ราคา 26,500 บาท

CT-2210-โต๊ะประชุม 32-33 ที่นั่ง 400 x 1,020 x 75 cm. ราคา 26,900 บาท

CT-2211-โต๊ะประชุม 34 ที่นั่ง 480 x 1,020 x 75 cm. ราคา 27,500 บาท

CT-2212-โต๊ะประชุม 36 ที่นั่ง 600 x 1,020 x 75 cm. ราคา 28,500 บาท

CT-2213-โต๊ะประชุม 38 ที่นั่ง 720 x 1,020 x 75 cm. ราคา 29,500 บาท

CT-2214-โต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง 840 x 1,020 x 75 cm. ราคา 30,500 บาท                             

         

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงรูปตัวโอ

สำหรับ 14 ที่นั่ง ขนาด ก.220 x ย.340 x ส.75 ราคา 12,500 บาท

สำหรับ 16 ที่นั่ง ขนาด ก.240 x ย.360 x ส.75 ราคา 13,500 บาท

สำหรับ 18 ที่นั่ง ขนาด ก.240 x ย.440 x ส.75 ราคา 15,000 บาท

สำหรับ 22 ที่นั่ง ขนาด ก.220 x ย.560 x ส.75 ราคา 16,700 บาท

สำหรับ 24 ที่นั่ง ขนาด ก.240 x ย.600 x ส.75 ราคา 19,500 บาท

สำหรับ 30 ที่นั่ง ขนาด ก.240 x ย.780 x ส.75 ราคา 24,700 บาท

สำหรับ 36 ที่นั่ง ขนาด ก.390 x ย.780 x ส.75 ราคา 29,500 บาท

สำหรับ 40 ที่นั่ง ขนาด ก.390 x ย.840 x ส.75 ราคา 31,500 บาท                                

โต๊ะประชุมเมลามีนแบบต่อหัวท้าย

CT-231 - โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง 150 x 270 x 75 cm. ราคา 10,500 บาท

CT-232 - โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง 150 x 340 x 75 cm. ราคา 12,200 บาท

CT-233 - โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง 150 x 360 x 75 cm. ราคา 13,000 บาท

CT-234 - โต๊ะประชุม 13 ที่นั่ง 150 x 390 x 75 cm. ราคา 15,500 บาท

CT-235 - โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง 150 x 480 x 75 cm. ราคา 19,500 บาท

CT-236 - โต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง 150 x 510 x 75 cm. ราคา 17,500 บาท

CT-237 - โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง 150 x 600 x 75 cm. ราคา 19,200 บาท

CT-238 - โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง 150 x 765 x 75 cm. ราคา 21,500 บาท

CT-239 - โต๊ะประชุม 29 ที่นั่ง 150 x 840 x 75 cm. ราคา 23,500 บาท

CT-2310 - โต๊ะประชุม 33 ที่นั่ง 150 x 950 x 75 cm. ราคา 25,200 บาท

CT-2311 - โต๊ะประชุม 35 ที่นั่ง 150x1070x75 cm. ราคา 27,500 บาท                                 

              

โต๊ะประชุมทรงเรียว ขาไม้

สำหรับ 10 ที่นั่งขนาด ก.120 x ย.300 x ส.75 ซม.ราคา 9,500 บาท

สำหรับ 12 ที่นั่งขนาด ก.120 x ย.350 x ส.75 ซม.ราคา 10,100 บาท

สำหรับ 14 ที่นั่งขนาด ก.120 x ย.440 x ส.75 ซม.ราคา 10,800 บาท

สำหรับ 16 ที่นั่งขนาด ก.120 x ย.480 x ส.75 ซม.ราคา 11,100 บาท

สำหรับ 18 ที่นั่งขนาด ก.120 x ย.560 x ส.75 ซม.ราคา 11,100 บาท

สำหรับ 20-22 ที่นั่งขนาด ก.120 x ย.630 x ส.75 ซม.ราคา 14,100 บาท

สำหรับ 22-24 ที่นั่งขนาด ก.120 x ย.720 x ส.75 ซม.ราคา 15,500 บาท

สำหรับ 24-26 ที่นั่งขนาด ก.120 x ย.780 x ส.75 ซม.ราคา 19,000 บาท

สำหรับ 26-28 ที่นั่งขนาด ก.120 x ย.880 x ส.75 ซม.ราคา 21,000 บาท

สำหรับ 28-30 ที่นั่งขนาด ก.120 x ย.960 x ส.75 ซม.ราคา 22,000 บาท

สำหรับ 30-36 ที่นั่ง ขนาด ก.120 x ย.1,200 x ส.75 ซม.ราคา 25,000 บาท

สำหรับ 36-40 ที่นั่ง ขนาด ก.120 x ย.1,320 x ส.75 ซม.ราคา 30,000 บาท

สำหรับ 40-44 ที่นั่ง ขนาด ก.120 x ย.1,440 x ส.75 ซม.ราคา 31,000 บาทโต๊ะประชุมชุบโครมเมี่ยมรูปตัว T

B-11 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90 x 180 x 75 cm. ราคา 6,800 บาท

B-12 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100 x 220 x 75 cm. ราคา 7,400 บาท

B-13 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120 x 240 x 75 cm. ราคา 7,700 บาทโต๊ะประชุมเมลามีน ทรงวงรี

สำหรับ 6 ที่นั่ง ขนาด ก.100 x ย.180 x ส.75 ซม. ราคา 5,900 บาท

สำหรับ 6 ที่นั่ง ขนาด ก.100 x ย.200 x ส.75 ซม. ราคา 6,500 บาท

สำหรับ6-8ที่นั่ง ขนาด ก.100 x ย.220 x ส.75 ซม. ราคา 8,600 บาท

สำหรับ8-10ที่นั่ง ขนาดก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. ราคา 9,000 บาทโต๊ะประชุมเมลามีน ขาเหล็ก

สำหรับ 6 ที่นั่ง ขนาด ก.80 x ย.180 x ส.75 ซม. ราคา 4,400 บาท

สำหรับ 6 ที่นั่ง ขนาด ก.80 x ย.220 x ส.75 ซม. ราคา 5,000 บาท

สำหรับ6-8ที่นั่ง ขนาด ก.100 x ย.220 x ส.75 ซม. ราคา 5,500 บาท

สำหรับ9-10ที่นั่ง ขนาดก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. ราคา 5,800 บาท 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงรูปไข่

สำหรับ 6 ที่นั่ง ขนาด ก .75 x ย.180 x ส.75 ซม. ราคา 4,500 บาท

สำหรับ 6 ที่นั่ง ขนาด ก.100 x ย.180 x ส.75 ซม. ราคา 5,000 บาท

สำหรับ 6-8 ที่นั่ง ขนาด ก.120 x ย.200 x ส.75 ซม. ราคา 5,400 บาท

สำหรับ 8-10 ที่นั่ง ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. ราคา 5,800 บาทโต๊ะประชุมเมลามีน ทรงเรียว

สำหรับ 6 ที่นั่ง ขนาด ก.120 x ย.180 x ส.75 ซม. ราคา 5,900 บาท

สำหรับ 6-8 ที่นั่ง ขนาด ก.120 x ย.200 x ส.75 ซม. ราคา 6,500 บาท

สำหรับ8-10 ที่นั่ง ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. ราคา 6,900 บาท    

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า

CT-091 โต๊ะประชุม เมลามีน 6 ที่นั่ง ก75xย180xส75 cm. ราคา 4,000 บาท

CT-092 โต๊ะประชุม เมลามีน 6 ที่นั่ง ก90xย180xส75 cm. ราคา 4,100 บาท

CT-093 โต๊ะประชุม เมลามีน 8 ที่นั่ง ก120xย200xส75 cm. ราคา 4,500 บาท

CT-094 โต๊ะประชุม เมลามีน 8-10 ที่นั่ง ก120xย240xส75 cm. ราคา 5,000 บาทต๊ะประชุมเมลามีน ทรงกลม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 x ส.75 ซม. ราคา 3,000 บาท

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 x ส.75 ซม. ราคา 4,000 บาท

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 x ส.75 ซม. ราคา 5,000 บาท

 


โต๊ะประชุมเมลามีน ขาชุบโครมเมี่ยม

B-41 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x180x75 cm. ราคา 5,900 บาท

B-42 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 90x200x75 cm. ราคา 6,500 บาท

B-43 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 7,500 บาท

B-44 โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 7,900 บาท