อะไหล่

วงล้อเก้าอี้เหล็ก 5 แฉกชุปโครเมี่ยม

1. ขนาด 25 นิ้ว ราคา 580 บาท

2. ขนาด 27 นิ้ว ราคา 650 บาทวงล้อเก้าอี้พีวีซี 5 แฉก

1. ขนาด 25 นิ้ว ราคา 280 บาท

2. ขนาด 27 นิ้ว ราคา 350 บาทแผ่นเลคเชอร์สีขาว

1. ขนาด ยาว 57 กว้าง 35 หนา 1.5 ซม. ราคา แผ่นละ 120 บาทขาโต๊ะชุปโครเมี่ยม ขนาด 1.2มม. หนา 1 มม.

 

1. ขาโต๊ะพับ 45x120x75 ราคา 500 บาท

2. ขาโต๊ะพับ 45x150x75 ราคา 550 บาท

3. ขาโต๊ะพับ 45x180x75 ราคา 650 บาท

4. ขาโต๊ะพับ 60x120x75 ราคา 600 บาท

5. ขาโต๊ะพับ 60x150x75 ราคา 650 บาท

6. ขาโต๊ะพับ 60x180x75 ราคา 700 บาท

7. ขาโต๊ะพับ 75x120x75 ราคา 650 บาท

8. ขาโต๊ะพับ 75x150x75 ราคา 700 บาท

9. ขาโต๊ะพับ 75x180x75 ราคา 750 บาท

10. ขาโต๊ะพับ 75x75x75 ราคา 450 บาทหน้าโต๊ะโฟเมก้าขาวและเมลามีนขาว 25 มม.

 

1. หน้าโต๊ะ 45x120 ราคา 400 บาท

2. หน้าโต๊ะ 45x150 ราคา 520 บาท

3. หน้าโต๊ะ 45x180 ราคา 650 บาท

4. หน้าโต๊ะ 60x120 ราคา 450 บาท

5. หน้าโต๊ะ 60x150 ราคา 470 บาท

6. หน้าโต๊ะ 60x180 ราคา 540 บาท

7. หน้าโต๊ะ 75x120 ราคา 550 บาท

8. หน้าโต๊ะ 75x150x75 ราคา 650 บาท

9. หน้าโต๊ะ 75x180x75 ราคา 700 บาท

10. หน้าโต๊ะ 75x75x75 ราคา 350 บาท