พาร์ทิชั่น ฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย ผ้า/หนังพีวีซี/ไม้เคลือบพีวีซี

1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. ราคา 1,600 บาท

2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. ราคา 1,700 บาท

3. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. ราคา 1,800 บาท

4. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. ราคา 1,900 บาท

5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. ราคา 2,000 บาท

6. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. ราคา 2,200 บาท

7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. ราคา 1,800 บาท

8. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. ราคา 1,900 บาท

9. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. ราคา 2,000 บาท

10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. ราคา 2,100 บาท

11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. ราคา 2,200 บาท

12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. ราคา 2,400 บาท

13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

 


 

 

ฉากกั้นห้องแบบทึบไม่มีกระจก ผ้า/หนังพีวีซี/ไม้เคลือบพีวีซี

1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. ราคา 1,200 บาท

2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. ราคา 1,300 บาท

3.ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. ราคา 1,400 บาท

4.ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. ราคา 1,500 บาท

5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. ราคา 1,600 บาท

6.ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. ราคา 1,800 บาท

7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. ราคา 1,400 บาท

8.ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. ราคา 1,500 บาท

9.ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. ราคา 1,600 บาท

10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. ราคา 1,700 บาท

11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. ราคา 1,800 บาท

12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. ราคา 2,000 บาท

13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

 


 

 

ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส ผ้า/หนังพีวีซี/ไม้เคลือบพีวีซี

1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. ราคา 1,400 บาท

2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. ราคา 1,500 บาท

3. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. ราคา 1,600 บาท

4. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. ราคา 1,800 บาท

5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. ราคา 2,000 บาท

6. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. ราคา 2,200 บาท

7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. ราคา 1,600 บาท

8. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. ราคา 1,700 บาท

9. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. ราคา 1,800 บาท

10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. ราคา 1,900 บาท

11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. ราคา 2,000 บาท

12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. ราคา 2,200 บาท

13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

 


 

ฉากกั้นห้องแบบครึ่งทึบ/ครึ่งกระจกใส ผลิตจากผ้า/หนัง/เมลามีน

1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

3. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

4. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

6. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. ราคา 1,600 บาท

8. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

9. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. ราคา 1,800 บาท

10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. ราคา 2,000 บาท

12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. ราคา 2,200 บาท

13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

19. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

20. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

21. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

22. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

23. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

24. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

 


 

 

ฉากกั้นห้องแบบครึ่งทึบ/ครึ่งกระจกขัดลาย ผลิตจากผ้า/หนัง/เมลามีน 

1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

3. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

4. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

6. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. ราคา 1,800 บาท

8. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

9. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. ราคา 2,000 บาท

10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. ราคา 2,200 บาท

12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. ราคา 2,400 บาท

13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

19. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

20. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

21. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

22. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

23. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

24. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*200 ซม. ราคา สอบถามเพิ่มเติม

 


 

 

รับผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับสำนักงาน สถาบันการศึกษา โรงแรมรีสอร์ท

หน่วยงานราชการ หรือวัด

สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่   T.06-4552-5229 T.09-5364-3134