ตู้เอกสาร ตู้ลิ้นชัก

ตู้เอกสารโล่งเมลามีน 4 ชั้น

1. ขนาด ก.80 x ย.140 x ส.160 ซม. ราคา 2,390 บาทตู้เอกสาร 2 บานเปิด บนโล่งเมลามีน

1. ขนาด ก.80 x ย.140 x ส.160 ซม. ราคา 2,670 บาทตู้เอกสารเตี้ย บานเปิด เมลามีน

1. ขนาด ก.80 x ย.40 x ส.85 ซม. ราคา 2,160 บาทตู้เอกสารโล่งเตี้ย เมลามีน

 

1. ขนาด ก.80 x ย.40 x ส.84 ซม. ราคา 1,490 บาทตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก แฟ้มแขวน เมลามีน

1. ขนาด ก.42 x ย.50 x ส.62 ซม. ราคา 1,900 บาท 

รับผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับสำนักงาน สถาบันการศึกษา โรงแรมรีสอร์ท

หน่วยงานราชการ หรือวัด

สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่   T.06-1212-4389