โต๊ะอนุบาล,ชุดโต๊ะอนุบาล

 

 

ชุดอนุบาล ลามิเนตสี เหล็กเหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว

1. ขนาด ก.60 x ส.120 x ส.75 cm. ราคา 3,190.-

2. ขนาด ก.60 x ส.150 x ส.75 cm. ราคา 3,890.-

3. ขนาด ก.60 x ส.180 x ส.75 cm. ราคา 4,890.-

4. ขนาด ก.75 x ส.120 x ส.75 cm. ราคา 3,590.-

5. ขนาด ก.75 x ส.150 x ส.75 cm. ราคา 4,290.-

6. ขนาด ก.75 x ส.180 x ส.75 cm. ราคา 4,990.-

  

ชุดโต๊ะ อนุบาล เหลี่ยมคางหมู แยกโต๊ะ 6 ตัว 

ขนาด 150 ซม. สูง 50 ซม.   แบบมีช่องใส่ของ 
 
รวม โต๊ะ 6 ตัว / เก้าอี้ 6 ตัว  ราคา 7,100 บาท

ชุดโต๊ะ ประถม เหลี่ยมคางหมู แยกโต๊ะ 6 ตัว 

ขนาด 180 ซม. สูง 60 ซม.   แบบมีช่องใส่ของ 
 
รวม โต๊ะ 6 ตัว / เก้าอี้ 6 ตัว  ราคา 10,200 บาท


โต๊ะนักเรียน ทรงเหลี่ยมคางหมู
รวมเก้าอี้ 1 ตัว
 
อนุบาล ราคา  1,300 บาท/ชุด
ประถม ราคา  1,900 บาท/ชุด


ชุดโต๊ะอนุบาลกลุ่ม ขากลม พ่นสี หน้าโฟเมก้าขาว

1. ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.55 cm. ราคา 2,700 บาท /เก้าอี้ 6 ตัว

2. ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.55 cm. ราคา 3,590 บาท /เก้าอี้ 8 ตัว

3. ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.55 cm. ราคา 4,290 บาท /เก้าอี้ 10 ตัว

4. ขนาด ก.75 x ย.120 x ส.55 cm. ราคา 3,290 บาท /เก้าอี้ 6 ตัว

5. ขนาด ก.75 x ย.150 x ส.55 cm. ราคา 3,790 บาท /เก้าอี้ 8 ตัว

6. ขนาด ก.75 x ย.180 x ส.55 cm. ราคา 4,490 บาท /เก้าอี้ 10 ตัวชุดโต๊ะอนุบาลกลุ่ม หน้าสี ขาเหล็กพับได้ พ่นสีอบ 

1. ขนาด ก.60 x ส.120 x ส.75 cm. ราคา 3,090.-

2. ขนาด ก.60 x ส.150 x ส.75 cm. ราคา 3,790.-

3. ขนาด ก.60 x ส.180 x ส.75 cm. ราคา 4,790.-

4. ขนาด ก.75 x ส.120 x ส.75 cm. ราคา 3,490.-

5. ขนาด ก.75 x ส.150 x ส.75 cm. ราคา 4,190.-

6. ขนาด ก.75 x ส.180 x ส.75 cm. ราคา 4,890.-ชุดโต๊ะอนุบาลกลุ่ม หน้าสี ขากลม พ่นสีอบ 

1. ขนาด ก.60 x ส.120 x ส.75 cm. ราคา 3,190.-

2. ขนาด ก.60 x ส.150 x ส.75 cm. ราคา 3,890.-

3. ขนาด ก.60 x ส.180 x ส.75 cm. ราคา 4,890.-

4. ขนาด ก.75 x ส.120 x ส.75 cm. ราคา 3,590.-

5. ขนาด ก.75 x ส.150 x ส.75 cm. ราคา 4,290.-

6. ขนาด ก.75 x ส.180 x ส.75 cm. ราคา 4,990.-เก้าอี้อนุบาล ขาเหล็กกลมพ่นสีขาว

หน้าสี ฟ้า, แดง, ชมพู, เขียว, ส้ม, เหลือง,ม่วง
ตัวละ 300.-บาท
 


ชุดโต๊ะ อนุบาล กลมแยกโต๊ะ 6 ตัว 

ขนาด 150 ซม. สูง 50 ซม.  

รวม โต๊ะ 6 ตัว / เก้าอี้ 6 ตัว  

ราคา 7,100 บาทชุดโต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้ ตัวละ 1,200.- บาท


ชุดโต๊ะอนุบาลกลุ่ม ลามิเนตสี

ขนาด 120x360x55 cm.

รวมโต๊ะ ุ6 ตัว ราคา 6,200.-บาทชุดโต๊ะอนุบาลกลุ่ม ลามิเนตสี

แบบครึ่งวงกลมโต๊ะหน้าขาว 6 เหลี่ยม

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ซม.ชุดโต๊ะอนุบาล หน้าโฟเมก้าขาว พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว

1. ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.55 cm. ราคา 2,300 บาท

2. ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.55 cm. ราคา 2,890 บาท

3. ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.55 cm. ราคา 3,390 บาทชุดโต๊ะอนุบาลเดี่ยว หน้าโฟเมก้าขาว

ขากลม พ่นสี พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว

ขนาด 35x50x50 cm. ราคา 800 บาทชุดโต๊ะอนุบาลเดี่ยว หน้าโฟเมก้าสี ขากลม พ่นสี

พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว

ขนาด 35x50x50 cm. ราคา 980 บาท

 โต๊ะนักเรียนไม้ยางพารา มีช่องใส่ของ

เหล็กเหลี่ยม พ่นสี รวมเก้าอี้ 1 ตัว

ขนาด ก.60x ล.40 x ส.75 cm. ราคา 1,450 บาทชุดโต๊ะนักเรียน ไม้ยางพารา ขาเหล็กกลม 7 หุน

รวมเก้าอี้ 1 ตัว

ขนาด ก.40 x ล.60 x ส.65 ซม. ราคา 1,450.-บาท

ขนาด ก.40 x ล.60 x ส.75 ซม. ราคา 1,550.-บาท 

โต๊ะนักเรียน ไม้เมลามีน มีช่องใส่ของ

เหล็กเหลี่ยม พ่นสี รวมเก้าอี้ 1 ตัว

ขนาด ก.60x ล.40 x ส.75 cm. ราคา 1,250 บาท

 ชุดโต๊ะนักเรียน เอ4 ที่นั่งเดี่ยว แบบมีช่องเก็บของ

สอบถามราคาเพิ่มเติมชุดโต๊ะทานอาหาร แบบมีพนักพิง สำหรับ อนุบาล,ประถม,มัธยม

หน้าโฟเมก้าขาว,หน้าสี,หน้าลายไม้เมลามีน,

หน้าไม้ยางพาราเคลือบเงา

สอบถามราคาเพิ่มเติม