กระดานไวท์บอร์ด

กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนติดพนัง ขอบอลูมิเนียม มีรางวางแปรงปากกา

ขนาด ก. 30 x ย. 40 ซม. ราคา  280.-บาท

ขนาด ก. 40 x ย. 60 ซม. ราคา  380.-บาท
ขนาด ก. 60 x ย. 80 ซม. ราคา  480.-บาท
ขนาด ก. 60 x ย. 90 ซม. ราคา  580.-บาท
ขนาด ก. 80 x ย.120 ซม. ราคา  670.-บาท

ขนาด ก. 90 x ย.120 ซม. ราคา  940.-บาท
ขนาด ก. 90 x ย.150 ซม. ราคา 1,300.-บาท
ขนาด ก. 90 x ย.180 ซม. ราคา 1,500.-บาท
ขนาด ก.120 x ย.120 ซม. ราคา 1,200.-บาท
ขนาด ก.120 x ย.150 ซม. ราคา 1,490.-บาท
ขนาด ก.120 x ย.180 ซม. ราคา 1,800.-บาท
ขนาด ก.120 x ย.200 ซม. ราคา 1,880.-บาท
ขนาด ก.120 x ย.240 ซม. ราคา 1,980.-บาท

 


 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบแขวน ติดผนัง กรอบอลูมิเนียม มีรางวางแปรงปากกา

ขนาด ก. 80 x ย.120 ซม.  ราคา  960.-บาท
ขนาด ก. 90 x ย.120 ซม. ราคา 1,080.-บาท
ขนาด ก.90 x ย.150 ซม. ราคา 1,580.-บาท
ขนาด ก.90 x ย.180 ซม. ราคา 2,080.-บาท
ขนาด ก.120 x ย.120 ซม. ราคา 1,480.-บาท
ขนาด ก.120 x ย.150 ซม. ราคา 1,800.-บาท
ขนาด ก.120 x ย.180 ซม. ราคา 2,200.-บาท
ขนาด ก.120 x ย.200 ซม. ราคา 2,400.-บาท
ขนาด ก.120 x ย.240 ซม. ราคา 2,650.-บาท

 


 

 

กระดานไวท์บอร์ด แบบล้อเลื่อน
กรอบอลูมิเนียม โครงขาเป็นเหล็กพ่นสีอบ มีรางวางแปรงปากกา 
 ความสูงรวม 180 -  190  ซม.

1 หน้า ขนาด ก.80 x ย.120 ซม. ราคา 2,400.-บาท     ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 3,400.-บาท )
1 หน้า ขนาด ก.90 x ย.120 ซม. ราคา 3,130.-บาท      ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 3,500.-บาท )
1 หน้า ขนาด ก. 90 x ย.150 ซม. ราคา 3,480.-บาท      ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 3,870.-บาท )
1 หน้า ขนาด ก. 90 x ย.180 ซม. ราคา 3,780.-บาท      ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,270.-บาท )
1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.150 ซม. ราคา 3,550.-บาท      ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,070.-บาท )
1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.180 ซม.ราคา 3,800.-บาท      ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,370.-บาท )
1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.200 ซม.ราคา 4,060.-บาท      ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,470.-บาท )
1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.240 ซม.ราคา 4,160.-บาท      ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,670.-บาท )

 


 

 

กระดานไวท์บอร์ด แม่เหล็ก แบบมีล้อเลื่อน

1 หน้า ขนาด ก. 80 x ย.120 ซม. ราคา 3,300.-บาท ( ราคาสำหรับ 2 หน้า  3,900.-บาท )

1 หน้า ขนาด ก. 90 x ย.120 ซม. ราคา 3,400.-าท ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,000.-บาท )

1 หน้า ขนาด ก. 90 x ย.150 ซม. ราคา 3,800.-บาท ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,600.-บาท )

1 หน้า ขนาด ก. 90 x ย.180 ซม. ราคา 4,300.-บาท ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,800.-บาท )

1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.150 ซม. ราคา 4,000.-บาท ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 4,700.-บาท )

1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.180 ซม. ราคา 4,300.-บาท ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 5,000.-บาท )

1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.200 ซม. ราคา 4,400.-บาท ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 5,200.-บาท )

1 หน้า ขนาด ก.120 x ย.240 ซม. ราคา 4,600.-บาท ( ราคาสำหรับ 2 หน้า 5,400.-บาท )

 


 

 

รับผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับสำนักงาน สถาบันการศึกษา โรงแรมรีสอร์ท

หน่วยงานราชการ หรือวัด

สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่   T.06-4552-5229, T.09-5364-3134