โต๊ะพับ-โต๊ะพับอเนกประสงค์

 

สินค้า/บริการ

 

    โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีนขาวเงา หนา 19 มิล
ขาเหล็กชุบโครมเมียม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

    ขนาด  ก.45 x ย.100 x ส.75 cm.  ราคา  700.-บาท   
  ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา  700.-บาท 

  ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา   800.-บาท 
  ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา   900.-บาท 


  ขนาด  ก.60 x ย.100 x ส.75 cm.  ราคา   750.-บาท 
 ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา   750.-บาท

  ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา   950.-บาท 
 ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา1,150.-บาท

  
  ขนาด  ก.75 x ย.100 x ส.75 cm.  ราคา     850.-บาท 

 ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.  ราคา     850.-บาท

 ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา  1,000.-บาท
 ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา  1,100.-บาท

 
 
 
 
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเหล็กขาว ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยมขนาด 1.2 X 1.2 นิ้ว
 
           ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,600   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,700   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,800   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,900   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,900   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    2,100    บาท/ตัว
           ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    2,000    บาท/ตัว
           ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    2,100    บาท/ตัว
           ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    2,200    บาท/ตัว
 

 

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาดำ เหล็กกล่อง ขนาด 1 X 1 นิ้ว
 
          ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา  650 บาท
          ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา  750 บาท
          ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา  850 บาท
          ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา  750 บาท
          ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา  950 บาท
          ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา 1,050 บาท
          ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา  850 บาท
          ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.  ราคา 1,050 บาท
          ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.  ราคา 1,100 บาท
 

 

  

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม

          ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,000    บาท
          ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,150    บาท
          ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,200    บาท
          ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,150    บาท
          ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,300    บาท
          ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,350    บาท
          ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,400    บาท
          ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,550    บาท
          ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,650    บาท
 
 
  
 
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน ขาเหล็กตัววี ชุบโครมเมี่ยม
 
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,200   บาท/ตัว
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,300   บาท/ตัว

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,500   บาท/ตัว
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,700   บาท/ตัว
 

 

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กคู่

ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm.    ราคา    1,600    บาท/ตัว
ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 75 cm.    ราคา     2,400   บาท/ตัว
 ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 x 75 cm.    ราคา     3,000    บาท/ตัว
 

   

โต๊ะพับหน้ากลม หน้าโฟเมก้าขาว มีล้อ ล็อคได้

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm.   ราคา    4,500    บาท/ตัว
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 75 cm.   ราคา    5,500    บาท/ตัว
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 x 75 cm.   ราคา    7,000    บาท/ตัว
 
 
 
 
 
ขนาด 3 ฟุต x  91 cm.     ราคา...สอบถาม 
ขนาด 4 ฟุต x 116 cm.    ราคา 1,380 บาท